Esmanur BOLAT

Esmanur BOLAT, 1992 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2015) mezunudur. Yüksek lisans eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimini (2020) tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Oyun Terapisi Sertifika Programını (2021), Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü- Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi-Bilişsel Davranışçı Terapi Programı Uygulamacı Eğitimini (2020), Çocuk Değerlendirme Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Gessel Gelişim Testi, Bender-Gestalt Görsel Algı Testi, Frossing Gelişimsel Görsel Algı Testi, Cattail Zeka Testi, Porteus Labiretn Testi, Okula Hazırlık Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabady Kelime Testi, Goodenough Bir İnsan Çiz Testi) Uygulayıcı Eğitimini (2017), İstanbul Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eğitim Programı- Hazırlık Eğitimini (2017), Ruh Sağlığı Derneği- Psikolojik İlk Yardım ve TSSB Eğitimini (2016), TAPDA Transactional Analaysis Personal Development Award- Temel TA kavramları Uygulama Eğitimini (2015) tamamlamıştır.

Ayrıca; TÜRBAD Değerli ve Aktif Yaşam Çalışma Birimi- Ağrı Alt Grubunda ve TÜRBAD Travma ve Yas Çalışma Biriminde gönüllü olarak yer almaktadır.

 Çalışma Alanları:

Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

Öğrenme Güçlüğü

İnternet Bağımlılığı

Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

Öğrenme Güçlüğü

İnternet Bağımlılığı

Çekingenlik

Okul zorlukları

Kardeş Kıskançlığı

Tırnak Yeme

Dikkat Dağınıklığı

Davranış Bozuklukları

Kronik Mutsuzluk

Okul Başarısızlığı

Fobiler

Aile İçi İletişim Sorunları

Evlilik Sorunları

Öfke

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Boşanma Travması

Sınav Kaygısı

Kronik yorgunluk sendromu

Kaygı Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

Yas (Matem)

Panik Atak

Depresyon

Korku

Kıskançlık

Hiperaktivite

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Uyku Bozuklukları

Alt Islatma (Enürezis)

Tükenmişlik Sendromu

Sosyal Fobi

Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı

Çocuklarda Uyku Problemleri

Ergenlik Bunalımı

Sınav Kaygısı

Performans Kaygısı

Bağlanma Problemleri

Çocuklarda Yeme Problemleri

Aile İçi İletişim Sorunları

Stres

İlişki Problemleri

Kaygı Bozuklukları

Korku

Görsel, İşitsel Dikkat Algı Problemi Konusunda Danışmanlık

Çocuklukta Özgüven Sorunu

Üstün Yetenekli Çocukların Problemlerine Yönelik Danışmanlık

Konsantrasyon ve Odaklanma Problemi

Tuvalet Eğitimi Konusunda Aile Danışmanlığı

Evlilik Öncesi Danışmanlık

İlişki Danışmanlığı

Duyguları İfade Etme Konusunda Danışmanlık

Ergenlerde İletişim Problemleri

Okul Dönemi Problemleri

Ders Başarısızlığı

Sosyal Beceri Eksikliği

Öğrenci Koçluğu

Tercih Danışmanlığı

Mesleki Yönlendirme Konusunda Aile Danışmanlığı

Çocuklarda Gelişim Dönemlerine Yönelik Danışmanlık

Beden Algısına Yönelik Güven Problemi

Arayınız...