Esmanur BOLAT

Esmanur BOLAT, 1992 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2015) mezunudur. Yüksek lisans eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimini (2020) tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Oyun Terapisi Sertifika Programını (2021), Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü- Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi-Bilişsel Davranışçı Terapi Programı Uygulamacı Eğitimini (2020), Çocuk Değerlendirme Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Gessel Gelişim Testi, Bender-Gestalt Görsel Algı Testi, Frossing Gelişimsel Görsel Algı Testi, Cattail Zeka Testi, Porteus Labiretn Testi, Okula Hazırlık Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabady Kelime Testi, Goodenough Bir İnsan Çiz Testi) Uygulayıcı Eğitimini (2017), İstanbul Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eğitim Programı- Hazırlık Eğitimini (2017), Ruh Sağlığı Derneği- Psikolojik İlk Yardım ve TSSB Eğitimini (2016), TAPDA Transactional Analaysis Personal Development Award- Temel TA kavramları Uygulama Eğitimini (2015) tamamlamıştır.

Ayrıca; TÜRBAD Değerli ve Aktif Yaşam Çalışma Birimi- Ağrı Alt Grubunda ve TÜRBAD Travma ve Yas Çalışma Biriminde gönüllü olarak yer almaktadır.

 Çalışma Alanları:

ü Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

ü Öğrenme Güçlüğü

ü İnternet Bağımlılığı

ü Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

ü Öğrenme Güçlüğü

ü İnternet Bağımlılığı

ü Çekingenlik

ü Okul zorlukları

ü Kardeş Kıskançlığı

ü Tırnak Yeme

ü Dikkat Dağınıklığı

ü Davranış Bozuklukları

ü Kronik Mutsuzluk

ü Okul Başarısızlığı

ü Fobiler

ü Aile İçi İletişim Sorunları

ü Evlilik Sorunları

ü Öfke

ü Obsesif-Kompulsif Bozukluk

ü Boşanma Travması

ü Sınav Kaygısı

ü Kronik yorgunluk sendromu

ü Kaygı Bozuklukları

ü Yeme Bozuklukları

ü Yas (Matem)

ü Panik Atak

ü Depresyon

ü Korku

ü Kıskançlık

ü Hiperaktivite

ü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

ü Uyku Bozuklukları

ü Alt Islatma (Enürezis)

ü Tükenmişlik Sendromu

ü Sosyal Fobi

ü Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı

ü Çocuklarda Uyku Problemleri

ü Ergenlik Bunalımı

ü Sınav Kaygısı

ü Performans Kaygısı

ü Bağlanma Problemleri

ü Çocuklarda Yeme Problemleri

ü Aile İçi İletişim Sorunları

ü Stres

ü İlişki Problemleri

ü Kaygı Bozuklukları

ü Korku

ü Görsel, İşitsel Dikkat Algı Problemi Konusunda Danışmanlık

ü Çocuklukta Özgüven Sorunu

ü Üstün Yetenekli Çocukların Problemlerine Yönelik Danışmanlık

ü Konsantrasyon ve Odaklanma Problemi

ü Tuvalet Eğitimi Konusunda Aile Danışmanlığı

ü Evlilik Öncesi Danışmanlık

ü İlişki Danışmanlığı

ü Duyguları İfade Etme Konusunda Danışmanlık

ü Ergenlerde İletişim Problemleri

ü Okul Dönemi Problemleri

ü Ders Başarısızlığı

ü Sosyal Beceri Eksikliği

ü Öğrenci Koçluğu

ü Tercih Danışmanlığı

ü Mesleki Yönlendirme Konusunda Aile Danışmanlığı

ü Çocuklarda Gelişim Dönemlerine Yönelik Danışmanlık

ü Beden Algısına Yönelik Güven Problemi

 

 

Arayınız...