Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir. Program Öğrenme Psikolojisi ve Nöropsikolojik temeller olarak 2 temele dayanmaktadır.

Kimlere uygulanır; 7-18 yaş bireylerin dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır. Hem uygulayıcılar hem de danışanlar tarafından eğlenceli biçimde, çocukluk çağına uygun olarak elementlerle desteklenmiştir. Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü gibi durumlarda uygulanabileceği gibi böyle bir durum olmaksızın yalnızca akademik performans gelişimi için de uygulanabilir.

Programın Amacı; Bu programın bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun aşağıdaki dikkat işlevlerini etkili biçimde iyileştirmesi ve geliştirilmesi hedeflenir.

Seçici Dikkat: Birden çok uyarıcı arasında, dikkati sadece istenen uyarıcıda yoğunlaştırabilmek.

Bölünmüş Dikkat; Aynı anda birden fazla görevi yapabilmek.

Odaklanma; İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkati tek bir işe odaklayabilme.

Zamanlama; Yapılması gereken etkinliği, belirli bir süre içerisinde tamamlayabilme.

Aynı zamanda çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır. Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir. Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlanır. Sonuç olarak tüm program boyunca günlük hayat simule edilmiş olur.

Attentioner Nasıl Uygulanır?

  • Bireysel veya grup olarak uygulanır.
  • 15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır. Her oturum iki veya daha fazla etkinliği ve bir ev ödevini içerir.
  • Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınır.
  • Yapılandırılmış egzersizler ve etkinliklerle birey desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
  • Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
  • Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma desteklenir.
  • Uygulama süresince aile ile yapılan düzenli oturumlar ve iş birliği sayesinde öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımı sağlanır.
Arayınız...