Oyun-Terapisi

Çocuklar günlük hayattaki fikirlerini oyun yoluyla ifade ederler. Aynı zamanda oyun onlar için bir sosyalleşme biçimi ve toplum kültürünü öğrenmenin bir yoludur. Oyun terapisi, bir çocuk ve oyun terapisi üzerine eğitim almış bir terapist arasında çocuğun oyun yoluyla kendi duygularını, deneyimlerini, davranışlarını ve düşüncelerini keşfetmesini ve ifade etmesini sağlayan bir terapi ekolüdür. 

Çocuklar, davranışlarını etkileyen üzüntü, endişe, korku, hayal kırıklığı ve kızgınlık gibi duygularını oyunla dışa vururlar. Bir oyun terapisti çocuğa kendini ifade edebileceği alanı ve özgürlüğü sağlar. Çocuk tarafından ifade edilmesi zor olan duygular çocuğun seçtiği oyuncaklarla yansıtılır. Aynı zamanda bilişsel ve motor gelişimi de desteklenmektedir. Oyun terapisi, oyun malzemelerinden faydalanılan dinamik ve kişilerarası bir yöntemdir. Çocukların yapıcı özelliklerine ve dayanıklılığına olan inançları üzerine kuruludur.

 

Çocuklar kendilerini sözel yolla ifade edecek bilişsel yeterliliğe sahip değildir ancak oyun yoluyla kendilerini ifade edebilirler. Bunun sebebi oyun anında keşfetmekte ve ifade etmekte özgür olmalarıdır. Sonrasında amaç çocuğun yaşadığı çatışmaları çözümlemek ve yeniden yapılandırmaktır. Çünkü çocuğu sadece sözel ifadeleriyle değerlendirmek duyguların açığa çıkması konusunda kısıtlayıcıdır. Çocuk oyun esnasında uzman kişi eşliğinde duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarır. Oyun terapisi evde anne babayla ya da okulda öğretmenle oynanan oyundan farklıdır. Terapist, özel olarak tasarlanmış odada çocukla birlikte ilk olarak güven ilişkisi kurar, gözlemleri ve bilinçli söylemleriyle çocuk hakkındaki en doğru bilgiyi yine çocuktan alır.  

Kaç Yaşındaki Çocuklar Oyun Terapisinden Faydalanabilir? 

Genellikle 2-11 yaş aralığındaki çocuklar oyun terapisinden faydalanır. Alt sınır olarak belirtilen 2 yaş çocuğun sembolik oyun oynamaya başladığı yaştır. Çocuğun kendini ifade etmesini beklemeden sembolik oyun başladığı yaşta çocuk oyun terapisinden faydalanabilir. Üst sınır olarak belirlenen 11 yaşta esneklik yapılabilir. 11 yaşın üzerinde olup kendini oyun yoluyla ifade etmeyi seçen çocuklar da oyun terapisinden faydalanabilir.  

Oyun Terapisi Hangi Problemleri Çözebilir? 

·        Travma ve İstismar

·        Kaygı Problemleri

·        Korku ve Fobiler

·        Kardeş Kıskançlığı

·        Boşanma Sonrası Adaptasyon Problemleri

·        Seçici Dilsizlik

·        Uyku, Yeme ve Tuvalet Problemleri

·        Bağlanma Problemleri

·        Okula Başlama ve Adaptasyon Problemleri

·        Sosyal İçe Kapanıklık

·        Düşük Öz-Benlik Saygısı

·        Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite / Dürtüsellik

·        İletişim Problemleri  

Oyun Terapisinde Amaç

 Oyun yardımıyla çocuğun iç dünyasını anlayabilmek, çocukla terapötik bir ilişki kurmak , çocuğun olayları anlamasına yardım etmek, çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak ve çocuğun olumlu benlik algısı geliştirmesine yardım etmektir. 

Arayınız...