cinsel-terapi

Cinsel danışmanlık , cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli kişiler tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan danışmanlıktır. Cinsel sorunlar aile ve  evlilik sorunlarıyla ilişkili olabilmektedir. Cinsel problemleri ile başa çıkabilmek için cinsel danışmanlığa başvuran çiftlerin problemleri evlilikte yaşanan çatışmalardan da kaynaklanabilir ve bazen aile içindeki diğer bireylerin uyumlarından da etkilenebilir. Aynı şekilde evlilik yaşamları için yardım isteyen çiftlerin evlilik sorunlarına ek olarak cinsel sorunları da var olabilir. Cinsel sorunlar evlilik sorunlarının sonucu olabildiği gibi evlilik sorunlarının nedeni de olabilir. Bu nedenle uzmanların cinsel danışmanlık yanında aile  danışmanlığı konusunda da bilgi ve tecrübe sahibi olması önemlidir.

Ülkemizde yaşanan cinsel problemleri ele aldığımızda ,  cinsel eğitimsizlikten kaynaklanan sorunlar, cinsel bilgi eksikliği, cinsel deneyimin yetersiz olması, cinsellikle ilgili yanlış inanışlar, cinsel tabular, yetiştiriliş biçimi nedeniyle çekingenlik ,yetiştiriliş biçimi nedeniyle sağlıklı bir bedene ve psikolojik yapıya sahip bireylerde ya da çiftlerde cinsel sorunlar sık görülmektedir.

Danışanlarımız da gözlemlediğimiz problemlerin çoğunluğu cinsel bilgi eksikliği, cinsel deneyimin yetersizliği, yanlış inanışlar, yetiştiriliş biçimi nedeniyle oluşmaktadır. Bireylerin yaşamış oldukları bu cinsel problemler duruma göre değişebilmektedir.

Cinsel Danışmanlıkta Neler Yapılıyor?

Cinsel danışmanlık bu konuda eğitim almış, deneyimli kişiler tarafından uygulanır. Cinsel danışmanlığa başvuran kişinin cinsel eşi varsa birlikte başvurması önerilir. Sürecin bu şekilde devam etmesi süreç açısından olumludur. Öncelikle her iki partnerle ayrı ayrı görüşülerek cinsel öykü ve cinsel sorun öyküsü alınır. Sorunun alanları belirlendikten sonra hedefler çiftle beraber saptanır. Görüşmelerin sıklığı, süresi ve temel ilkeleri belirlenir. Cinsel bölgelerin anatomisi ve fizyolojisi, cinsel yanıtların işleyişi, yanlış cinsel inanışlar, cinsellik kavramı anlatılır. Daha sonra farklı  ev ödevleri verilerek cinsel danışmanlık uygulanır, aile danışmanlığı ile süreç desteklenir.

İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik sadece cinsel organlarla sınırlı değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş inançların çoğu zaman hatalı olabildiği bilinmektedir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin bedensel ve psikolojik özellikleri ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri etkili olabilir. Cinsel problemlerin  tedavisi de, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre değişebilir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olan etkenler birlikte incelenir. Terapi süreci açısından etkili olacak yöntem belirlenir.

Cinsel sorunun tipine ve danışana göre değişiklikler olmakla birlikte, ortalama olarak 2 ile 5 ve ya 6-12 seans arasında sürer, ama kişiye göre bir iki görüşme ile kısa zamanda düzelen vakalar olabildiği gibi, sürecin uzun sürdüğü danışanlar da vardır. Danışmanlık sürecin de  kişiye mahrem ve güvenli bir öğrenme ortamı hazırlanır. Bu süreç içinde birey kendi kontrolü altında kendisini, kimliğini, bedenini, ilişkisini keşfetmeye cesaretlendirilir. Bu keşif ve öğrenme süreci bireysel  özelliklere bağlı olarak  değişebilen bir yolculuktur. 

 

Arayınız...