Kişinin okul ve iş hayatında çeşitli başarısızlıklar yaşamasının başlıca nedenlerinden biri de dikkat eksikliğidir. Bireyin, dikkat eksikliği nedeniyle yaşadığı başarısızlıklar sonucunda kendine olan  güveni azalır.

Anne-babaların veya öğretmenlerin tutum hatalarından kaynaklanan bir bozukluk değildir.

 DEHB genetik nedenli, nörobiyolojik bir problemdir.

Dikkat eksikliği belirtileri :

ü Detaylara dikkat etmez, sürekli hata yapar,

ü Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemezler

ü Dikkatini sürdürmekte sıkıntı yaşar,

ü Dinlemez görünür,

ü Dikkatlerini yaptıkları işe ya da oyununa vermekte zorlanırlar,

ü Organizasyon sorunu yaşar,

ü Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanıyorlar ve bunlardan kaçınıyorlar,

ü Eşyalarını kaybeder,

ü Dikkati kolayca dağılır,

ü Günlük işlerini unutur.

Hiperaktif- dürtüsellik belirtileri :

ü Durduğu yerde duramaz;

ü Elleri, ayakları kıpır kıpırdır,

ü Uzun süre oturmada sıkıntı yaşar,

ü Çocukken koşar ya da tırmanır, yetişkinken yerinde uramaz,

ü Sessizce bir şeyle meşgul olmada sıkıntı yaşar,

ü Motor takılmış gibi veya düz duvara turmanırcasına hareketlidir

ü Çok konuşur,

ü Karşıdaki kişi sorusunu bitirmeden cevabı yapıştırır,

ü Sırasını beklemekte güçlük yaşıyorlar

ü Başkalarının sözünü keser.

Dikkat bozukluğu ve hiperaktivite kendiliğinden geçen bir durum olmadığından mutlaka bir uzmandan profesyonel destek alınması gerekmektedir

 Okul Çağında Dikkat Eksikliği

Çocuklarda görülen dikkat eksikliği genellikle okul döneminde sıklıkla görülmektedir. Çocuk verilen görevleri yerine getirirken çeşitli sorunlarla karşılaşır. Dikkatleri çok çabuk dağılır ve planlı bir şekilde hareket edemezler. Sınavlarda dikkat eksikliğine bağlı olarak soruları yanlış okumaları ve soruları okurken dikkatsiz davranmaları sonucunda başarısızlık görülebilir.

Özellikle sınavlarda uzun paragraflı soruları okurken zorluk çekerler. Sorunun sonuna doğru dikkatleri çok çabuk dağılır ve bu nedenle soruya konsantre olamazlar. Bazı çocuklar yeteneği ve kapasitesi olduğu halde kendisinden istenilen başarıyı gösteremez. Bir sınavdan yüksek not alırken başka bir sınavda düşük not alabilirler. 

Dikkat Eksikliği Problemi Olan Çocukların Evdeki Ders Çalışma Ortamları Nasıl Olmalıdır?

*Sessiz bir ortam olmalıdır.

*Televizyon, bilgisayar ve telefon gibi dikkatini dağıtacak nesnelerden uzak bir ortam sağlanmalıdır.

*Verilen görevleri yerine getirmek için bir sıra düzeni oluşturmalı ve planlı çalışmalıdır. Gerekirse bu konuda ebeveynlerinden yardım almalıdır.

*Verilen ödevlerin yapılması durumunda ertesi gün gerekli olan malzemeler hazırlanmalıdır.

*Dikkat eksiliği yaşayan çocuklarda sıklıkla unutkanlık görülmesi nedeniyle sınav günleri, ödevler ve sorumluluklarının yer aldığı bir pano hazırlanmalıdır.

*Mümkün olduğunca planlı bir çalışma programı hazırlanmalı ve bu konuda ebeveynlerden destek alınmalıdır. 

Arayınız...