Alt-islatma

Enürezis yani alt ıslatma davranışı bazı çocuklarda belli bir yaş dönemine kadar gece veya gündüz görülebilen bir durumdur. Gece uyku sırasında veya gündüz herhangi bir etkinlik sırasında bu durum ortaya çıkabilir. İdrarın tamamını veya bir kısmını ( damlama şeklinde ) kaçırma biçiminde görülebilir. Bu durum çocuğa tuvalet eğitimi verilme döneminde normal sayılabilir. Ancak zihinsel gelişimi normal olan çocuklarda belli bir yaştan sonra bu durumun görülmesi normal kabul edilmemektedir. Bazı çocuklarda doğumdan itibaren hiçbir biçimde idrar kontrolü görünmezken bazılarından bu beceri kazanıldıktan sonra kaybedilebilir. Bunun nedenleri araştırılırken organik nedenlerin var olup olmadığı sorgulanmalıdır. Örneğin: idrar yolu enfeksiyonu ve epilepsi gibi. Bunun dışında birtakım psiko-sosyal etmenler de bu durumun ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin: boşanma durumları, yeni kardeş doğumu, anne baba kaybı, istismar gibi durumlar sayılabilir

 İdrar kaçırma durumu basit gibi görülse de ailelerin çocuğun günlük yaşantısını olumsuz etkilemektedir. Bu problemle birlikte başka problemlerin görülme olasılığı da yüksektir. Örneğin: depresyon, sosyal becerilerde düşüklük, okul performansında düşüklük, anksiyete bozuklukları ve saldırgan davranışlar gibi…

  Peki ne zaman yardım alınmalı?

 Çocuğunuz 5 yaşından büyük olmasına rağmen son 3 ayda haftada 2 defa altına kaçırıyorsa ve günlük hayatta işlev kaybına neden oluyorsa bu konuda yardım almanızın gerektiği söylenebilir. Bu durumun ortaya çıkmasına neden olan sebepler ele alındığında aile ve ruh sağlığı uzmanı eşliği ve işbirliğinde durum hızlıca halledilebilir. Böylece erken ve doğru müdahale yeni problemlerin oluşumunun önüne geçilecek ve var olan problem çözülecektir.

Arayınız...