hipnoterapi

Hipnoterapi, hipnoz yolu ile yapılan terapidir türüdür. Bu terapi türü tıp dünyasında da kabul görmektedir. Amerikan ve İngiliz Tıp birliklerince kabul görmektedirler. Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu terapi türü ile ilgili pek çok doğru bilinen yanlışlar mevcuttur. Bu yanlışların bazılarını sorular ve ardına verdiğimiz cevaplarla aydınlatmaya çalışacağız.


Hipnozdan çıkamama gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Kişinin hipnozdan çıkamaması veya uyanamaması gibi bir durum mümkün değildir ve söz konusu olamaz. Hipnoterapist seansı sonlandırmadan orayı terk etse dahi, danışan bir süre sonra seansı kendisi sonlandırıp yaşamına kaldığı yerden devam edebilir.

Hipnoz ile Hipnoterapi arasında fark var mı?

Hipnoz ve hipnoterapi aynı şey değildir. Aralarında farklar mevcuttur. Hipnoz; bir kişiyi veya grubu bakış, söz ve telkin gibi yollarla geçici bir süreliğine etki altına almaktır. Burada bireyin dikkati belli alanlara yoğunlaşır ve bilinçdışı akttif hale gelmektedir. Aslında gün içersinde pek çoğumuz bu durumu yaşarız ancak farkında olmayız. Örneğin yolculuk esnasında dalıp yolda gördüğümüz ve duyduğumuz şeyleri bir an unutmak ve hiçbir şey hatırlamamak gibi… Gelelim hipnoterapiye. Hipnoterapi; ise hastalıklara yönelik uygulanan bir tür tedavi yöntemidir.

Hipnoterapi bir tür uyku sayılabilir mi?

Hipnoterapi uyku hali olarak tanımlanamaz. Benzerlikler görülse de bu durum aynı oldukları anlamına gelmez. Hipnoterapide kişinin dikkati en üst düzeyde yoğunlaştığında transa geçebilir. Telkinlere daha açık olur. Ancak burada her insanın hipnoterapiden etkilenişinin farklı olduğunu vurgulamak gerekir. Bu farklılığa uygulanan teknikler de etki etmektedir. Ayrıca birey, hipnoterapide konuşulanları ve kendisine söylenenleri daha sonra hatırlar.

Hipnoz sırasında kendimi kaybedip, yapmak istemediğim şeyler yapar mıyım ve bütün gizli şeylerimi ifşa eder miyim?

Unutulmamalıdır ki hipnoterapistin gücü sınırsız değildir. Size dilediği şeyi yaptırıp söyletemez. Hipnoz olan bir kişi söylemek istemediği ve yapmak istemediği hiçbir şey yapmaz. Bu durum en derin hipnoz halinde dahi geçerlidir. Medyada yapılan birtakım yanlış bilgilendirmeler ve yönlendirmelerin bu algı üzerinde ciddi bir etkisi söz konusudur.

Hipnoterapi ortalama kaç seans sürmektedir?

Hipnoterapinin kaç seans süreceği aşağıdaki saydığımız şartlara bağlıdır. Bu şartlar ne denli olumlu ve uygunsa seansların da o denli kısa sürmesi beklenir.

·        Çözmek istenen ve üzerinde çalışılan problemin mahiyeti,

·        Yaşadığınız ortam ve çevre,

·        Hipnoterapistin uyguladığı telkinler, teknikler ve terapi yaklaşımı,

·        Hipnoterapistle kurduğunuz ilişkinin kalitesi,

·        Kişilik yapınız,

İlk haftalarda 2-3 seans uygulanırken ilerleyen haftalarda seans süresi kademeli olarak azaltılmaktadır.

Arayınız...