ogrenme

Özgül öğrenme güçlüğü, dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik becerilerinin kazanılmasında ve kullanılmasında görülen sorundur. Özgül Öğrenme Güçlüğü, bir zihinsel engel değildir, basit bir deyişle kişiye ve duruma özel bir konsantrasyon sorunu olduğu söylenebilir.

Disleksi (Okuma güçlüğü), Disgrafi (yazma güçlüğü) ve Diskalkuli (Matematik güçlüğü) olmak üzere üç şekilde görülür. Araştırmalar hiperaktivite bozukluğu tanısı almış olanların %40’ında özgül öğrenme güçlüğü olduğunu göstermektedir.

Öğrenme sürecinde dikkat düzeyi ve dikkatin sürdürülebilirliği çok önemlidir. Dikkat Eksikliği ifadesi, dikkatin olmaması değil dikkati belli bir süreyle sürdürememe, özellikle zihinsel uğraşı gerektiren ders çalışma, problem çözme veya çocuk için çok da eğlenceli olmayan bir görev sırasında konsantre olamama durumudur.

Merkezimizde çocukların dikkat eksiklikliği problemine yönelik psiko-eğitimsel, grup rehberliği,aile danışmanlığı ,psikodikkat programları uygulanmaktadır.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün Tanılanması ve Değerlendirilmesi Amacıyla

ü CAS

ü WİSC-4

ü WISC-R Zeka Testi

ü Frostig Görsel Algı Testi

ü MOXO

ü Gessell Algı Testi

ü Okuma Beceri Testi,

ü Yazma Beceri Testi,

ü Matematik Becerileri Testi,

ü Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi ve

Özgül Öğrenme Güçlüğüne Yönelik Müdahalede,

ü Psikodikkat Programı

ü Nörogelişimsel Program

ü Hafıza Dikkat Güçlendirme Programı

ü PASS Müdahale

ü PREP Uygulaması

ü Görsel Algı Güçlendirme Eğitimi,

ü İşitsel Algı Eğitimi,

ü Hafıza Güçlendirme Eğitimi

ü Harf Karışımı Önleme Eğitimi

ü Görsel ve Yönsel Koordinasyon Eğitimi

ü Okumayı Güçlendirme Eğitimi  

Özgül Öğrenme Güçlüğü konusunda çocuk ve ailelerin duygusal süreçlerine yönelik Terapiler 

ü Çocuk Ergen Terapisi

ü Bilişsel Davranışçı Terapi

ü Davaranışçı Terapi

ü EMDR

ü Okul Temelli Müdahale Programı

ü Sinıf Temelli Müdahale Programı

ü Duygu Odaklı Psikoterapi

ü Çözüm Odaklı Terapi

ü Farkındalık Eğitimi

ü Sosyal Beceri Programı

ü  Aile Danışmanlığı

ü Oyun Terapisi

ü Drama

ü Grupla Psikolojik Danışma

ü Grup Rehberliği

ü Yaratıcı Drama

ü Anne-Baba Eğitimi

ü Psikolojik Danışma 

Arayınız...