Rorschach-Testi

RORSCHACH TESTİ

Rorschach Testi Uygulama:

Rorschach Testi Herman Rorschach tarafından 1920 yılında basılan Psychodiagnostik kitabı ile kullanılmaya başlanmıştır.Projektif testlerden en sık kullanılanları Rorschach ve Tat testleridir. Rosrchach Testi yapısı gereği somut şekiller içerirken, aynı zamanda muğlak yapısıyla kişinin gerçeklik ilkesine uygun olarak yanıt vermesini ve kartlar yoluyla kendi iç dünyasını yansıtmasını sağlar. Kişiliğin ruhsal işleyişini belirlemek amacıyla kullanılır. Rorschach Testi 10 adet mürekkep lekesini içeren karttan oluşmaktadır. Her kart çeşitli şekiller, renkler ve gölgeler içermektedir. Test esnasındaki duyumsal özellikler, danışanın teste olan yaklaşımını ve içsel süreçlerinde yaşadığı duyguları rahatlıkla ortaya çıkarmasını sağlar

Rorschach Testi Yorumlama:

Kullanılan kartlar aracılığıyla danışanın kendi beden imgesi, kendilik tasarımı, nesne ilişkileri ve kişiler arası ilişkilerine dair bilgi elde edilir. Testin yorumlama sürecinde kişilerin verdiği yanıtların gerçeklik düzleminde olup olmadığı yorumlanır. İstatistiki olarak hesaplanarak oluşturulmuş kodlama kitabı ile yanıtların nesnel yanını ve kişilerin bilinçdışı süreçleri değerlendirilir.

Rorschach Testi Süresi: Test ortalama 30 dk ile 90 dk arasında sürmektedir.

 

Arayınız...