SANAT TERAPİSİ

Sanat terapisi, sözel olarak ifade edilemeyen kaygı, korku gibi duyguların çizim, renk, kukla gibi tekniklerle dışa vurulmasını amaçlar. Bu tekniklere ek olarak dans ve senaryolaştırma da dışavurumcu sanat terapisinin yararlandığı tekniklerdir. Sanat terapisi içeriğinde müzik, drama, heykel ve resim gibi birçok sanat dalından faydalanır. Amaç öncelikle sorunu tespit etmek, sonrasında da bu sorunun dışa vurulmasını sağlamaktır. Küçük yaşlardan yetişkinliğe kadar tüm yaş gruplarında pozitif sonuç alınan bir yöntemdir. Sözlü bir şekilde sorunlarımızı ifade etmemiz bazen zorlayıcı olabilir. Bu noktada sanat, insanların kendini ifade etmesini kolaylaştıran en önemli araçlardan biridir.

Sanat terapisini sanattan ayıran şey bir sanat terapisti eşliğinde sorunun temeline inip çözüm odaklı bir şekilde ilerlenmesidir. Terapistin amacı ortaya çıkan sanatı değerlendirmek değil, onları araç olarak kullanıp kişinin duygularını dışa vurabilmesi için güvenli bir ortam yaratarak kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır.

Sanat Terapisinin Faydaları

Stres azaltma, yaratıcılığı keşfetme

Korkuları yenme, özgüveni arttırmak

Duyguları dışa vurmak

Konsantrasyon arttırma

Sanat Terapisinden Kimler Faydalanabilir?

Sanat terapisi sadece psikolojik rahatsızlık yaşayan kişileri kapsamaz. Duygularını dışarı vurmak isteyen, günlük hayatında kendini daha iyi ifade etmek arzusu taşıyan her birey için faydalı bir terapidir.

Dikkat Eksikliği

Sosyal Fobi Çekingenlik

Davranış Bozuklukları

Anksiyete, Panik Atak

Sözel İletişim Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Arayınız...