7-13-yas-cocuk-danismanligi-nedir

Büyüme sürecinde duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerle bire bir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Çocuklar, ergenler de yürütülen danışmanlık hizmetinde amaç, çocuğu ve ailesini tanımak, olaylara bakış açılarını çözümlemek, yaşanan sorun ve problemlere karşı çözüm yolları konusunda rehberlik etmek, bu süreçte karşılıklı olarak belirlenen şekilde görüşmeleri planlamaktır.

Çocukluk ve ergenlik dönemi; bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimin hızla devam ettiği bir dönemdir. Çocukluk ve ergenlik döneminde bu sorunlara müdahale etmek gerekir. Bu sayede oluşabilecek tıkanıklıklar giderilebilir ve sorunsuz bir dönem geçirebilir.

Core Psikoloji& Psikiyatri olarak amacımız çocukluk ve ergenlik döneminde karşılaştığımız problemlere yönelik terapi desteğinin yanında bireylerin sosyal ve duygusal açıdan güçlenebilmesi, gelişimsel becerilerinin arttırılabilmesi, yaşına ve gelişimsel özelliklerine göre yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi, ailesi ve arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi yönünde desteklemektir.

Core Psikoloji& Psikiyatri olarak Çocuk ve Ergenlere Yönelik Danışmanlık Hizmetlerimiz:

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Dürtü Kontrol Bozukluğu

Travma(ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, kaza, ameliyat vb.)

Davranış ve uyum problemleri

Dürtüsellik

Boşanma öncesi ve sonrasında çocuklara yönelik danışmanlık

Özel gereksinimli çocuklara yönelik danışmanlık

Otizim

Risk içeren davranışlar

Sosyal beceri eksiklikleri

Bağımlılıklar

Ders başarısızlığı

Çekingenlik ve kendine güvensizlik

Özel öğrenme güçlüğü

Alt ıslatma

İnatçılık

Parmak emme, tırnak yeme

Kardeş kıskançlığı

Yeme problemleri

Konuşma bozuklukları

Gecikmiş konuşma

Tikler

Okul problemleri

Öğrenme performansını arttırma vb.

Core Psikoloji& Psikiyatri olarak terapi sürecinde öncelikle aileden ayrıntılı bilgi alınır. Çocuğun ergenin yaşadığı sorunun kaynağını belirlemek ve tanımak amacıyla ihtiyaç duyulan konularda psikolojik testler uygulanır. Çocuk ergenle birebir çalışılarak sorunlar ve problemler gözlemlenir. Sorunun kaynağı bulunduktan sonra çocuğun/ergenin sorunun çözümüne yönelik psikoterapi yöntemleri kullanılır. Problemin niteliğine ve ihtiyaca yönelik çocukla/ergenle birebir danışmanlık hizmeti sürdürülür. Ailede veya okulda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunda aile ve okulla gerekli işbirliği yapılır.

Core Psikoloji& Psikiyatri olarak Psikolojik Test Uygulamalarımız:

Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)

WİSC-4 Çocuklar için Zeka Testi

CAS Bilişsel Değerlendirme Ölçeği

DENVER – II Gelişim Tarama Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Peabody Resim-Kelime Testi

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Goodenough Harris Adam Çizme Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

Frostig Görsel Algı Testi

Projektif Testler vb.

TAT

Rorschach Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

CAT (Çocuklar için Algı Testi)

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi. 

Arayınız...