psikolojik testler

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Okula başladıktan 14 gün sonra çocuğa uygulanan Frankfurter Dikkat Testinde çocuktan 42 adet armut resmini bulması ve üzerini çizmesi istenir.

Frankfurter Dikkat Testi Uygulaması Nasıldır?

– İlk olarak test çocuğa göz teması kurularak anlatılır.

– Testi anlayıp anlamadığına dikkat edilir.

– Alıştırma yapılarak doğru anladığı tespit edilir.

– 90 saniyelik sürede bitirmesi sağlanır ve zaman tutulur.

– Test keçeli kalemle yaptırılır.

– Test başladıktan sonra çocukla irtibat kesilir.

Test süresince çocuğun davranışları gözlemlenir ve el kol hareketlerine dikkat edilir. Armutların üzerini tek çizgi ile çizen çocuğun hangi sıra ile bu işlemi yaptığı, karışık olarak mı işaretlediği gözlemlenir. Olumsuz davranışlar ve görme sıkıntıları not edilir.- Cinsiyetine ve yaşına göre puanı hesaplanır.

Frankfurter Dikkat Testi ile okula başlayan çocuğun dikkati ölçülmekte, okula henüz yeni başlamışken dikkat sorunu olanlar tespit edilmektedir. 0-22 armut bulanların ortalamanın altında değerlendirildiği testte, 23-32 armut sayısı ortalama değeri, 33-43 armut sayısı ise ortalamanın üstünü göstermektedir. 33 ve üzeri armudu bulup işaretleyen çocukların konsantrasyonunun yaşıtlarının %75’inden çok daha iyi olduğu sonucu meydana gelen bir durumdur.

Arayınız...