SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

Bir grup ruhsal hastalıkların bir arada olduğu, belirsiz ağrılarla kendini gösteren bir bozukluktur denilebilir. Burada belirsiz kelimesinin kullanılmasının nedeni, muayene ve tetkikler sonucunda herhangi bir bedensel nedene bağlanabilecek izahların bulunamamasıdır. Bu bozukluğa sahip bireyler de sırt, baş, karın ve eklem ağrıları, ishal olmak, baş dönmesi, kalp ağrısı, karında şişkinlik ve solunumda güçlük yaşamak temel şikayetlerdendir. Bu tür belirtiler çoğumuzda görülebilir. Ancak bu belirtiler uzun süreden beridir varsa ve yaşam kalitemizi düşürüyor ve işlevselliğimizi bozuyorsa yardım almak gerekli olabilir.

Nedeni:

Nedeni tam olarak bilinememekle birlikte karmaşık bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Burada daha çok uzun yıllardır etki eden çeşitli faktörlerin etkileşimi söz konusudur. Ancak stres bu ağrıların oluşumunda ya da şiddetinin hissediliş biçimi üzerinde oldukça etkili olan bir faktördür. Bu rahatsızlığa sahip bireyler pek çok hekime başvurur ancak elleri boş biçimde dönerler. Tetkiklerin sonucunun temiz çıkması bile bu bireylerin rahatlamasına neden olmaz. Yeterince ilgilenilmediğini ya da tespit edilemediğini düşünerek başka doktorlara da gidebilirler.

Diğer yandan bu bireyler bedenleriyle fazlasıyla ilgilidirler. Dikkatleri sürekli olarak beden duyumları üzerine yoğunlaşır ve herhangi bir belirti ya da ağrı çok hızlı bir biçimde felaketleştirilebilir. Örneğin lenf nodüllerinin şişmesini çok hızlı bir şekilde kansere bağlayabilirler. Ya da vücudunda bulunan benlere bakarak acaba cilt kanseri mi oluyorum diye düşünebilir, hafif bir baş ağrısını çok hızlı bir biçimde tümöre yorarak soluğu hastanede alabilirler.

Tedavi:

Tedavide ilaç ve psikoterapi yöntemleri beraber olmaklar birlikte ayrı ayrı da uygulanabilmektedir. Erken tanı ve erken tedavi hastalığın gidişatını olumlu anlamda etkilemektedir. Gereksiz fizik muayene ve tetkiklerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Arayınız...