Nur Ay

2017 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamladıktan sonra Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi, Pedagojik Formasyon Eğitimi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi aldım. 2018 yılında başladığım İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “Yetişkin Bireylerde Duygusal Yeme ile Algılanan Ebeveynlik Biçimleri Arasındaki İlişkide Başa Çıkma Biçimlerinin Aracı Rolü” adlı tezim ile tamamladım. Dr. Zeynep Maçkalı ile tezimden türettiğim makalemi Düşünen Adam Dergisinde yayınlama imkânı buldum. Yüksek lisans eğitimim süresince 1 yıl boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı süpervizyon ile yetişkinlere yönelik psikoterapi uygulamaları gerçekleştirdim. Gonca Soygüt tarafından verilen Uluslararası Şema Terapi eğitimini, BDPD’ye bağlı olarak Hakan Türkçapar ve ekibi tarafından verilen BDT Modül 1 eğitimini ve Doç. Dr. Nusret Soylu tarafından verilen Çocuk ve Ergenler İçin BDT eğitimini tamamladım. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerim kapsamında GATA ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yaptığım stajlar ile birçok patoloji görme ve çeşitli klinik testleri uygulama imkânı buldum. Dr. Zeynep MAÇKALI’ nın hipomanik tutumlar ve pozitif yordamalara ilişkin klinik örneklemde ölçek standardizasyonu çalışmasında asistanlık yaptım. Şu anda da çeşitli çalışmalarda iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca COKO Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Danışmanlığı bünyesinde psikolog olarak görev yaptım. Şu anda İstanbul Arel Üniversitesi PDR Biriminde Klinik Psikolog olarak görev yapmaktayım.

Çalışma Alanları

  • Ergen ve Yetişkin Terapisi
  • Bireysel Terapi
  • Şema Terapi
  • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları: Panik Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Özgül Fobi, Sınav Kaygısı, Beden Algısı Bozukluğu (vücut dismorfik bozukluğu)
  • Depresyon
  • Yeme Bozuklukları

Mesleki Eğitimler

Çocuk ve Ergenler İçin BDT Eğitimi-Doç. Dr. Nusret SOYLU (2022)

Şema Terapi Eğitimi-Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK (2022)

Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi-Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR (2022)

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi-Dr. Nevin DÖLEK (2017)

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi-Labirent Psikolojik Danışmanlık (2017)

Pedagojik Formasyon Eğitimi-İstanbul Kültür Üniversitesi (2017)

Arayınız...