Seda Bilgin

Uzm. Klinik Psikolog Seda Bilgin, 1993 yılında Muğla’da doğmuştur. Lise eğitimini İzmir Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde  %100 burslu olarak okumaya hak kazanmıştır. Lisans eğimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  ve Koşuyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde staj yapmıştır. 

2015 yılında mezun olduktan sonra özel eğitim merkezlerinde psikolog olarak çalışmaya başlamış ve bu görevini 4 yıl boyunca sürdürmüştür. 

2017 yılında Okan Üniversitesi’nde Yetişkin Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na (tezli)  başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca gerekli süpervizyon terapi ve test eğitimlerini almıştır. 

2020 yılında ”Bedensel Belirti Bozukluğunda Algılanan Ebeveyn Tutumları ve Savunma Düzeneklerinin İncelenmesi”  üzerine yazdığı uzmanlık tezini tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır. 2015 yılından itibaren Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Bilişsel Davranışçı TerapiŞema Terapi MMPI Uygulama ve Yorumlama ve Rorschach Testi Uygulama ve Yorumlama  gibi birçok eğitim alarak kendini geliştirmiştir.

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 8 ay boyunca ayakta tedavi gören ve yatan hastalar ile gönüllü olarak çalışmıştır. Pandemi sürecinde de danışanları ile online olarak çalışmaya devam etmiştir. Halen danışanları ile online veya yüz yüze terapilerini sürdürmektedir.

Uyguladığı Terapiler:

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi 

Bilişsel Davranışçı Terapi

Şema Terapi 

Uyguladığı Testler:

MMPI

Rorschach/ Bütünleyici Sistem 

Yetişkin Değerlendirme Ölçekleri

Arayınız...